Gia Trấn tổ chức Lễ mừng thọ, chúc thọ, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.
 Thực hiện Kế hoach số 07/KH - UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Gia Viễn về việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, mừng thọ, chúc thọ, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Sáng ngày 13 và 15/02/2024 tại 06 thôn trên địa bàn xã Gia Trấn đồng loạt tổ chức Lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ từ 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Thực hiện lời dạy của người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, tôn vinh, và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và   Hội người cao tuổi đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi trong toàn xã. Hội Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bằng uy tín của mình hội viên người cao tuổi đã tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp hòa giải các bất hòa trong khu dân cư, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi…Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng quan tâm, tổ chức thực hiện đạt kết quả trên nhiều mặt của xã nhà. Luôn luôn động viên con, cháu tích cực lao động sản xuất, hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc, chung sức đồng lòng cùng với nhân dân trong thôn tích cực chung tay xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

Hình ảnh các tiết mục văn nghệ chào mừng tại Buổi Lễ mừng thọ, chúc thọ

anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

Hình ảnh trao bằng tại buổi Lễ mừng thọ, chúc thọ ở các thôn trên địa bàn xã

                                                                                                                                             Ảnh tin bài Phạm Văn Hai

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập