Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” xã Gia Trấn triển khai vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội ” năm 2024.

Thực hiện, Kết luận số 65 - KL/ĐU ngày 26/6/2024 của Đảng ủy xã Gia Trấn; Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” xã Gia Trấn (sau đây gọi tắt Quỹ) xây dựng kế hoạch thực hiện vận động xây dựng Quỹ năm 2024, Sáng ngày 01/7/2024 tại hội trường tầng 2 UBND xã Gia Trấn. Ban vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” xã Gia Trấn tổ chức họp triển khai vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội ” năm 2024. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ, cùng các đồng chí TT Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, các thành viên Ban vận động xã, bí thư chi bộ trưởng thôn trên địa bàn xã. Nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện, xã về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,“Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” trong các tầng lớp nhân dân; động viên các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, yêu cầu việc vận động xây dựng Quỹ đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức thành viên; đảm bảo sự thống nhất về phương thức, đối tượng, thời gian tổ chức vận động; tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và giảm bớt tình trạng 1 năm có nhiều cuộc vận động sự đóng góp của nhân dân, tổ chức vận động xây dựng Quỹ và công tác quản lý, sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch, hiệu quả, thiết thực và đúng pháp luật. Đối tượng vận động và mức đóng góp xây dựng Quỹ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác và làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;  vận động mỗi người ủng hộ ít nhất là 01 ngày tiền lương (Tổng số tiền thực lĩnh trong tháng/30 ngày); Đối với hộ gia đình vận động ủng hộ bình quân từ 50.000 đồng trở lên; (không áp dụng đối với các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội); Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức kinh tế: Vận động ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất có thể; Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ; Kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân người Gia Trấn đang làm việc ngoài địa phương. Các thôn, các cơ quan tổ chức tiến hành vận động từ 05/7 đến 25/7/2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tham mưu Ban vận động, rà soát các nội dung theo Kết luận số 65- KL/ĐU ngày 26/6/2024 của Đảng ủy xã Gia Trấn và Kế hoạch của Ban vận động Quỹ để, tham mưu cho Trưởng Ban vận động triển khai thực hiện những công việc theo chương trình kế hoạch, xây dựng thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế kêu gọi ủng hộ Quỹ. Hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận, tham mưu cho cấp ủy triển khai cuộc vận động trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai vận động Quỹ đạt kết quả cao nhất có thể.

anh tin bai
anh tin bai

Hình ảnh Đ/c  Lưu Văn Kiểm phó bí thư chủ tịch HĐND Trưởng Ban vận động duy trì  hội nghị các vị đại biểu về dự hội nghị 

anh tin bai

Ảnh Đ/c Vũ Văn Thảo phó chủ tịch, phó Ban thường trực Ban vận động lên báo cáo kế hoạch vận động quỹ

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Trung Trịnh Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

anh tin bai

Hình ảnh Đ/c  Lưu Văn Kiểm phó bí thư chủ tịch HĐND Trưởng Ban vận động kết luận hội nghị các 

                                                                                                                                                   Ảnh tin bài Phạm Văn Hai

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập