Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn triển khai giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành

Căn cứ Quyết định số 217 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của UBMTTQ Việt Nam xã Gia Trấn. Chiều ngày 28/6/2024 tại hội trường tầng 2 UBND xã Gia Trấn UBMTTQ Việt Nam xã Gia Trấn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người có công trên địa bàn xã Gia Trấn, từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 5/2024 đối với UBND xã và thực tế tại các thôn trên địa bàn xã. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lưu Văn Kiển PBT chủ tịch HĐND xã, đồng chí Vũ Văn Thảo PCT - UBND xã, và công chức chuyên môn có liên quan cùng TT - UBMTTQ Việt Nam xã. TM. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã đồng chí Đinh Thị Lự triển khai QĐ 10/ QĐ - BTT - MTTQ V/v thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch số 11/KH - BTT - MTTQ ngày 28/5/2024 V/v Giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người có công trên địa bàn xã Gia Trấn, từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 5/2024 đối với UBND xã. Sau khi giám sát và đoàn đi thực tế UBMTTQ Việt Nam xã có thông báo kết luận kết thúc đợt giám sát.

 
anh tin bai

Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo TT Đảng về dự hội nghị triển khai

anh tin bai

Hình ảnh các đồng chí Đinh Thị Lự chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã thông báo QĐ thành lập đoàn và triển khai Kế hoạch V/v 

giám sát của UBMTTQ Việt Nam xã đối với UBND xã trong việc thực hiện một số chính sách đối với người có công trên địa bàn xã

từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 05 năm 2024

                                                                                                                                        Ảnh tin bài Phạm Văn Hai

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập