Uỷ Ban nhân dân xã Gia Trấn, Công an xã họp triển khai Tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thực hiên thông tư 14/2024/TT-BCA, ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 83/KH-UBND, ngày 14/5/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gia Viễn; Thực hiện công văn số 737/CV-CAH-TM, ngày 17/5/2024 của Công an huyện Gia Viễn về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Chiều ngày 22/5/2024 tại hội trường tầng 2 UBND xã Gia Trấn UBND xã, Công an xã Gia Trấn tổ chức hội nghị triển khai Tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.: Về dự và chỉ đạo ở xã có Đ/c Nguễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ, Đ/c Lưu Văn Kiểm PBT chủ tịch HĐND, TT Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UB - MTTQ Việt Nam, Công an xã, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, an ninh viên các thôn trên địa bàn xã. TM. UBND xã Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND xã duy trì hội nghị; Đ/c Phạm Văn Hùng Trưởng công an xã báo cáo Kế hoạch triển khai Tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các các ban, ngành, tổ chức chính trị, các thôn và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vân động, lựa chọn Công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây để xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng: Người từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khoẻ thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an xã. Người có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án ở xã, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Toà án nhân dân thì phải được xoá án tích; đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng. Ưu tiên tuyển chon công dân đã có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an xã bán chuyên trách. Số lượng tổ viên cần tuyển chọn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và tổ viên; Thôn dưới 350 hộ bố trí 01 tổ viên; Thôn cứ tăng thêm đủ 200 hộ gia đình so với quy mô 350 hộ thì bố trí thêm 01 tổ viên; Lập danh sách các tổ bảo vệ an ninh, trật tự báo cáo về Công an huyện theo quy định; Có đủ sức khoẻ theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật;  Kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất do ngân sách Nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Địa điểm, nơi làm việc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ
sở: Uỷ ban nhân dân xã bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn hoặc địa điểm, nơi làm việc của Công an xã hoặc địa điểm, nơi làm việc khác phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đị phươngCác các ban, ngành, tổ chức chính trị, các thôn và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện theo kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Giao Công an xã chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, tổ chức chính trị, các thôn và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/7/2024.

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND xã quán triệt nội dung KH triển khai Tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai triển khai Tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND xã quán triệt nội dung KH triển khai

Tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.thống nhất và kết luận hội nghị

                                                                                        Ảnh tin bài Phạm Văn Hai 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập