Những điểm mới của Luật Căn cước từ 01/7/2024.

Thực hiện công văn số 585/CAH - QLHC ngày 15/5/2024 của Công an huyện Gia Viễn V/v tuyên truyền Luật Căn cước. Ngày 01/7/2024 Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, đây là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu Căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ Căn cước, Căn cước điện tử trong phát triển kinh tế- xã hội; Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ở nước ta theo mục tiêu của Đề án 06 của Chính phủ.

Theo khoản 1 và khoản 11 Điều 3 Luật Căn cước định nghĩa như sau:

 Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của một người. Thẻ Căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này. Đây là điểm mới của Luật Căn cước từ 01/7/2024 quan trọng nhất của Luật Căn cước so với quy định cũ. Theo đó, căn cước là giấy tờ tùy thân chứa các thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của một người gồm:

 • Ảnh khuôn mặt;
 • Số định danh cá nhân;
 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi đăng ký khai sinh;
 • Quốc tịch;
 • Nơi cư trú;
 • Ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Căn cước vào ngày 27/11/2023.

 Người dân có phải đổi thẻ CCCD sang thẻ Căn cước không?

Khi đổi thẻ Căn cước công dân sang cách gọi mới là thẻ Căn cước thì câu hỏi đặt ra là liệu người dân có phải đi đổi từ thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ Căn cước công dân thường sang thẻ Căn cước không? Điều 46 Luật Căn cước nêu rõ:

Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Theo đó, Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế cho Luật Căn cước công dân số 592014/ QH13. Bởi vậy: - Người dân đang có thẻ Căn cước công dân cấp

trước ngày 01/7/2024 không phải đổi sang thẻ Căn cước mà được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Người dân đang có thẻ Căn cước công dân nếu muốn đổi sang thẻ Căn cước mới thì sẽ được thực hiện thay đổi.

 
anh tin bai

                                                                                                                                         Tin bài Phạm Hai

 

 • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập