Thường trực HĐND xã Gia Trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã. Trước kỳ họp thứ 12, HĐND xã nhệm kỳ 2021 - 2026.

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, sau khi thống nhất với UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã, từ ngày 29/5 đến 31/5/2024. Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND xã gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành có liên quan. Thông báo cho cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân xã; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND xã. Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã đảm bảo dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ xã, các đại biểu HĐND xã tập hợp trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực hoặc nhóm vấn đề để phản ánh với Thường trực HĐND xã. Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì hội nghị, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình nội dung hội nghị. Thông báo dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND xã; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của xã. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 10 HĐND xã khoá XX. Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND xã và các bộ phận chức năng. Đại diện UBND xã, các bộ phận chuyên môn của UBND xã tiếp thu để giải quyết những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền. Đại diện đại biểu HĐND xã lên phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn kết thúc hội nghị.

 
 
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

Hình ảnh các vị đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Gia Trấn

                                                                                                                                                             Ảnh tin bài Phạm Văn Hai

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập