Hội đồng nhân dân xã Gia Trấn Khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Mười Hai. Kỳ họp giữa năm.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Được sự nhất trí của Thường trực Đảng uỷ. Sáng ngày 28/6/2024 tại nhà văn hoá trung tâm  xã Gia Trấn. Hội đồng nhân dân xã Gia Trấn Khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Mười Hai, Kỳ họp giữa năm. Về dự kỳ họp thứ Mười Hai. Về phía ở huyện có đồng chí Trần Ngọc Chi huyện uỷ viên Trưởng phòng kinh tế hạ tầng phụ trách xã, đồng chí Đặng Anh Mỵ huyện uỷ viên chủ tịch HLHPN, đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 1. Ông Trần Quang Phơn phó ban KT - XH - HĐND huyện; Ở xã có đồng chí Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lưu Văn Kiểm phó bí thư chủ tịch HĐND, đồng chí Nguyễn Xuân Hà phó bí thư chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí BCH Đảng uỷ, TTHĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các Ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, công an, y tế, hiệu trưởng 3 trường, công chức chuyên môn xã, bí thư các chi bộ, trưởng thôn, cán bộ bán chuyên trách UB xã cùng 25/25 đại biểu có mặt, TM chủ toạ kỳ họp đồng chí Lưu Văn Kiểm phó bí thư chủ tịch HĐND lên khai mạc kỳ họp thứ Mười Hai; Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND lên báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Đồng chí Nguyễn Hữu Hải phó chủ tịch HĐND xã lên báo cáo của HĐND xã về kết quả hoạt động  của HĐND 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Bà Vi Thanh Tú công chức tài chính kế toán xã lên báo cáo thu, chi ngân sách từ 01/01 đến 31/05/2024; Đ/c Vũ Văn Thảo phó chủ tịch UBND xã lên thông qua 02 tờ trình; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn bổ xung ngân sách năm 2024; Bà Đinh Thị Lự  chủ tịch UB - MTTQVN xã lên thông báo cáo của UB - MTTQVN xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; Ông Phạm Văn Hai Trưởng ban kinh tế, xã hội lên Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm tra của Ban kinh tế, xã hội. Đồng chí Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ lên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã, tại kỳ họp đã có 04 ý kiến phát tham luận chấp vấn mà cử tri quan tâm. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND xã lên tiếp thu và giải trình mà đại biểu và cử tri quan tâm, TM chủ toạ kỳ họp đồng chí Lưu Văn Kiểm phó bí thư chủ tịch HĐND lên tóm tắt và kết luận tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt thư ký kỳ họp lên thông qua 04 dự thảo nghị quyết, kỳ họp tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua 100% đại biểu có mặt. Đồng chí Lưu Văn Kiểm chủ toạ kỳ họp lên bế mạc kỳ họp thứ Mười Hai;

anh tin bai

Ảnh Đ/c Đặng Anh Mỵ huyện uỷ viên chủ tịch HLHPN, đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 1. 

anh tin bai

Hình ảnh các vị đại biểu các về dự kỳ họp thứ 12 HĐND xã

anh tin bai

Ảnh Đ/c Lưu Văn Kiểm chủ toạ kỳ họp lên khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND xã

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND xã lên báo cáo của UBND xã tại kỳ họp

anh tin bai

Ảnh Đ/cVi Thanh Tú công chức tài chính kế toán xã báo cáo tài chính tại kỳ họp

 anh tin bai

Ảnh Đ/c Vũ Văn Thảo PCT - UBND xã lên thông qua các tờ trình của UBND xã tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã 

anh tin bai

Ảnh Đ/c Đinh Thị Lự chủ tịch UBMTTQVN xã lên thông báo của UBMTTQVN xã tham gia xây dựng chính quyền

và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND xã

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ lên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã

anh tin bai

Ảnh Đ/c Lưu Văn Kiểm chủ toạ kỳ họp lên tóm tắt và kết luận kỳ họp thứ 12 HĐND xã

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt thư ký kỳ họp lên thông qua 04 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã

anh tin bai

Hình ảnh Đ/c Lưu Văn Kiểm chủ toạ kỳ họp lên bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

                                                                                                                                                Ảnh tin bài Phạm Văn Hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập