Uỷ Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn tổ chức Đại hội Đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX; Thông tri số 09 -TT/HU ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2024 - 2029. Sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội, được sự đồng ý của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban thường vụ Đảng uỷ; Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong xã đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Sáng ngày 29/01/2024 tại nhà văn hoá trung tâm xã Gia Trấn Đại hội đại biểu MTTQVN xã Gia Trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 long trọng khai mạc. Về dự và chỉ đạo Đại hội,  Đại biểu huyện: có Đồng chí  Mai Thị Kim Dung, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN; huyện Gia Viễn; Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gia Viễn và Đ/c Lã Thị Phượng cán bộ phụ trách xã - Về dự đại hội Đại biểu ở xã, Đồng chí: Nguyễn Trung Trịnh Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã về dự và chỉ đạo đại hội, Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT, chủ tịch UBND xã Các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí trong TT HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, Các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam xã qua các thời kỳ, đến dự đại hội hôm nay còn có 5 Đ/c CT MTTQ xã của cụm Thanh - Xuân -Tân - Lập - Vân và các vị đại biểu đại diện cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhiều phối hợp, đóng góp cho phong trào, hoạt động của MTTQ xã về dự và chúc mừng đại hội. Đặc biệt chào mừng 81 đại biểu, đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, trong xã về dự đại hội đông đủ.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của MTTQ cấp trên, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, MTTQVN xã đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Tổ chức thực hiện Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQVN xã  nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của xã nhà, nhất là góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ xây dựng thôn kiểu mẫu, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, vai trò của Mặt trận Tổ quốc từ xã đến các Ban công tác Mặt trận khu dân cư ngày càng được khẳng định và phát huy, xứng đáng là nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. 

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam xã, các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN xã, đại hội đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn, sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, đó là tiền đề và điều kiện quan trọng để Mặt trận tổ chức Đại hội. 

Đại hội đại biểu MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiệm vụ: Đánh giá  tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 để Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân của xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; Hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Gia Viễn  nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: đại biểu đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế Đại hội, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung chương trình của Đại hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Gia Trấn phải thật sự là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam từ xã đến từng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển bền vững của xã nhà; phấn đấu xây dựng Gia Trấn đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Tại Đại hội đã hiệp thương 35 thành viên uỷ Ban  MTTQ Việt Nam xã Gia Trấn nhiệm kỳ 2024  - 2029 và tại phiên họp thứ nhất đã hiệp thương 05 thành viên Ban thường trực và chức danh chủ tịch, phó chủ tịch; Đ/c Đinh Thị Lự được hiệp thương tái cử chức danh chủ tịch UBMTTQVN, Đ/c Đào Trung Hiếu được hiệp thương tái cử phó chủ tịch UBMTTQVN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội đã tiến hanh hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Gia Viễn; 01 đại biểu đương nhiệm và 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; Đại hội tiến hành bế mạc Đại hội thành công tốt đẹp.

anh tin bai

Ảnh Đ/c Mai Thị Kim Dung HUV chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền PCT UBMTTQVN huyên Gia Viễn,

Đ/c Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ xã 

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Xuân Hà PBT chủ tịch UBND xã, Đ/c Nguyễn Hữu Hải PCT HĐND, Đ/c Vũ Văn Thảo PCT UBND xã

anh tin bai

Ảnh Đ/c Đinh Thị Lự chủ tịch UBMTTQVN xã trình bầy báo cáo tổng kết công tác mặt trận nhiệm kỳ 2029 - 2023

và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029

anh tin bai

Ảnh Đ/c Mai Thị Kim Dung HUV chủ tịch UBMTTQVN huyện Gia Viễn phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai

Ảnh Đ/c Nguyễn Trung Trịnh bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai

Ảnh các Đ/c chủ tịch MT 5 xã trong cụm tặng hoa chúc mừng Đại hội 

anh tin bai

Ảnh Uỷ viên uỷ ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt trước Đại hội

anh tin bai

Ảnh Đ/c Đinh Thị Lự chủ tịch UBMTTQVN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 lên bế mạc Đại hội

                                                                                                                                                                  Ảnh tin bài Phạm Văn Hai

 

 

 
 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN GIA  VIỄN

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập